TİYATRO NEDİR?
Tiyatro, bir sahnede, seyirciler önünde oyuncuların sergilenmesi amacıyla yazılmış edebi türdür. Genel olarak temsil edilen eser anlamında da kullanılır. Tiyatro, bir sahne sanatıdır. Tiyatro eseri, olayları oluş halinde gösterir. Bu yönüyle konuşma ve eyleme dayanan bir gösteri sanatı olarak da tanımlanabilir. Yaygın hümanist bir deyişle tiyatro; insanı, insana, insanla, insanca anlatma sanatı olarak ifade edilir.
Tiyatro eserinin diğer türlerden en önemli farkı; diğer edebi eserler okumak ve dinlemek için yazılmışken, tiyatro oyununun sahnede seyirci önünde oynanmasıdır. Değer ölçülerini, izleyenin kanaat ve anlayışlarından alır. Göze görünür bir karaktere sahip olması, canlı olarak meydana geliş niteliğiyle toplum psikolojisine hitap eder. Temsil yeri ve eser, tiyatronun edebiyat öğesidir. Bu edebiyat öğesi yanında tiyatro kavramı içinde oyunculuk, sahne düzeni, ışıklandırma, dekor, kostüm, müzik gibi unsurların bütünlüğü söz konusudur.
Tiyatro metinlerine “oyun,” metinleri yazan kişiye oyun yazarı (müellif) ve oyunu sahnede canlandıran kişilere ”oyuncu” (ya da daha genel olarak tiyatrocu) denir. Ayrıca eserin sahnelenmesinde görev alan sahne amiri, dekor ve kostüm sorumlusu, ışıkçı, suflör gibi diğer yardımcı elemanlar da vardır.

Oyunculuk Eğitimlerimiz :

Nefesinizi, Sesinizi ve Bedeninizi Tanıyın.
Nefesinize hakim olduğunuz anda heyecanınızı ve dengenizi de kontrol edebilirsiniz. Doğru nefes, aynı zamanda konuşmanın da temelini oluşturmaktadır. Bu aşamada katılımcılar doğru nefes alma tekniklerini öğrenecek, beden çalışmaları vasıtasıyla hareketlerini kontrol etmeyi öğreneceklerdir. Bunu bedenlerini endoğal şekilde kullanarak yapacaklardır. Böylece oyunculukta yapaylıktan uzaklaşmaya başlanacaktır.

Doğaçlama;
Kişinin yaratıcılığını,sözlü ya da sözsüz ifade becerilerini arttıran doğaçlama uygulamaları oyunculuğun temelinde yer alan en önemli unsurlardan biridir. Doğaçlama içinde kendinizi de sürekli ve yeniden keşfedebileceğiz eğitim süreci içindeki en eğlenceli bölümdür. Farklı olay,oyun, durum ve hareketler içinde katılımcının gelişmesi sözkonusudur..
Dramatik Uygulamalar;
Oyunculuk tekniklerine giriş ile birlikte, rol, tirat, parça, sahne vb. çalışmaları yapılmaktadır..
Drama Tekniği ve Yaratıcılık;
Bu bölümde öğrencilerin, yaratıcı ve özgün bakış açıları geliştirebilecekleri çalışmalar yer almaktadır.
Öğrencilerimiz, bu süreçte drama yeteneklerini ilerletirken özgüvenlerini de geliştireceklerdir. Bu yolla, kendilerini toplum içinde ve iş dünyasındada daha iyi ifade edebileceklerdir.