İnsan gırtlağından makamla çıkan ve perde ayrımlarıyla çeşitli duyumlar uyandıran ses dizisi. 

Şan eğitiminde akciğerlerin, gırtlaktaki ses tellerinin, kafatası ve göğüs boşluklarının, dil, damak, diş ve dudakların en etkili biçimde kullanılması öğretilir.

İnsan sesi doğal bir müzik aleti sayılır. Ancak sese güzellik katabilmek için şan eğitimi şarttır.

Şan eğitimi gören bir şarkıcı sesini çeşitli yükseklik derecelerine ve değişik notalara göre ayarlamayı, sesleri kesintisiz olarak nasıl çıkarması gerektiğini ve sesini sözcükleri en iyi iletebileceği biçimde kullanmayı öğrenir.

İnsan sesleri, türüne göre guruplara ayrılır:

  • Çocuk sesleri: İnceden kalına; tiz soprano ve alçak alto
  • Kadın sesleri: İnceden kalına; tiz soprano, soprano, mezzosoprano, tiz alto ve kalın alto (kontralto).
  • Yetişkin erkek sesleri: İnceden kalına; alto (kontralto), tenor (ince), bariton, bas (kalın).